Очаквайте скоро...

Новия дизайн на корпоративната ни уеб страница

Офис

Гр.Шумен, бул. „Мадара” №9

Тел: +359 54 993 308

GSM: +359 894 612 319

GSM: +359 897 299 525

e-mail: office@ivel-co.eu


Търговски отдел

GSM: +359 894 612 321

d.uzunov@ivel-co.eu


Представителство Германия

Tel: +49 203 34 988 617

GSM: +49 157 84 328 177

y.yordanov@ivel-co.eu

© Copyright 2018 - Ivel-Co Ltd.