Общи условия

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между „ИВЕЛ ПРО” ЕООД (наричан по-долу „ПРОДАВАЧ“) от една страна и потребителите (КЛИЕНТИТЕ) на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.ivel-co.eu (наричан за краткост „Електронен магазин“). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.ivel-co.eu  (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези “Общи условия”, както и всички приложения към тях.

I. РЕГИСТРАЦИЯ
1. Можете да поръчате и да закупите стоки от www.ivel-co.eu като гост или като регистриран потребител.
2. За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име или и-мейл адрес и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в системата на продавача. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо. При маркиране на полето “Съгласен съм с “Общите условия”, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите общи условия, както и всички приложения, представляващи неразделна част към тях.
3. Дружеството “ИВЕЛ ПРО“ ЕООД, което управлява електронния магазин www.ivel-co.eu, декларира, че всички лични данни предоставени от потребителите се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
4. За гарантиране прозрачността при събирането, обработката, използването  и защитата на предоставените от потребителите лични данни, продавачът се задължава да прилага Политика за защита на личните данни (наричана на кратко „ПОЛИТИКАТА“)- представляваща приложение № 1 към настоящите Общи условия. Политиката включва информация за вида и обхвата на личните данни, принципи, критерии, и конкретни мерки за защита им.
5. Продавачът се задължава да постави и поддържа на интернет страницата си цитираната в предходната точка Политика и да осигури свободен достъп на всички потребители до поместената в нея информация.

II. ПОРЪЧКА
1. Можете да поръчате от www.ivel-co.eu 24 ч. в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници.
2. Всички поръчки направени до 15:00 ч. /без събота, неделя и официални празници/ се обработват и изпращат в същият ден. Всички поръчки направени след 15:00 се обработват и изпращат на следващият работен ден.
3. При финализиране на поръчката потребителят има право и възможност да прегледа продуктите, които е избрал, както и информацията за доставка и връзка с него – и при нужда да направи корекции.
4. Потребителят ще бъде уведомен чрез имейл за получаването, потвърждаването и изпращането на направената от него поръчка. Потвърждаването на всяка ПОРЪЧКА става чрез имейл, с което поръчката се счита за активна и постъпила за обработка.
5. В случай, че има проблем с наличностите по съответната поръчка представител на продавача ще се свърже с потребителя за уточнение.
6. Потребителят може във всеки един момент да проверява статуса на направената от него поръчка в неговия профил.

III. ДОСТАВКА, СРОКОВЕ

 1. При наличност на продукта, доставката ще се изпълнява в рамките на 1 /един/ работен ден от датата на поръчката. В случай, че потребителят е заявил плащане по банков път, срокът ще се изчислява считано от датата, на която е заверена банковата сметка на продавача.
 2. При липса на даден продукт в складовата ни и търговска мрежа, доставката ще се реализира не по късно от 20 дена, считано от датата на поръчката и потвърждението.
 3. Всички доставки се извършват единствено от куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД.
 4. Доставката се извършва до посочения от Вас адрес.
 5. Доставката на стоки по рекламация и гаранции ще се реализира в сроковете специфицирани в съответните раздели на настоящите общи условия.
 6. Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:
 • Един или повече от поръчаните артикули не е наличен: при такива обстоятелства представител на “ИВЕЛ ПРО” ЕООД ще се свърже с Вас във възможно най-кратки срокове.
 • Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен.
 • Погрешен телефон за връзка с клиента.
 • Наличие на техничка грешка в изписването на характеристиките на продуктите , в това число и на цените.

IV. ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

 1. Разходите за доставка на закупените стоки се калкулират единствено съобразно теглото им и без значение от местоположението на доставката на територията на България и СЕ ЗАПЛАЩАТ НА КУРИЕРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКА.
 2. За доставки, за които е заявен наложен платеж, потребителят следва да заплати такса в размер на 1,2 % от инкасираната сума.
 3. Доставката за страната на закупена стока за сума над 200 лв. /двеста лева/ е  БЕЗПЛАТНА,  клиентът трябва единствено да заплати такса за Наложен платеж определена по предходната точка.

V. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 1. Извършване на плащане на заявената стока, чрез наложен платеж (при получаване на стокaта), като в този случай потребителят заплаща цялата дължима сума на куриера, определен съгласно т. 3 от раздел III на тези Общи условия, при получаване на поръчката;
 2. Извършване на плащане чрез банков превод. При такъв избор на плащане потребителят ще получи номер на банкова сметка, по която да се направи превода. Плащането се счита за извършено в деня, в който е заверена банковата сметка на продавача.

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1. Потребителят има право да се откаже от договора, респективно от закупената от него стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в настоящите общи условия.
 2. Потребителят може да упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на която потребителят или трето лице упълномощено от него, различно от превозвача, са влезли във владение на стоката. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
 3. За да упражни правото си на отказ потребителят трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да ползва формуляр за отказ – приложение № 2 към настоящите общи условия, както и всяка друга форма на документ и/или изявление, която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока.
 4. Потребителят може да подаде формуляра за отказ на хартиен носител, изпратено по поща или куриерска фирма до адреса на управление на продавача.
 5. За да се счита спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняване правото си на отказ преди изтичане срока на отказ посочен в настоящия раздел от общите условия.
 6. Разходите по транспорт и доставка на отказаните продукти са за сметка на клиента.
 7. СЛУЧАИ В КОИТО ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ПРЕДВИДИЛ ПРАВО НА ОТКАЗ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 57 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 8. В случай, че някои от стоките заявени от потребителя попадат в посочените групи по точка 7 от настоящите условия и за тях не може да бъде упражнено правото на отказ, то продавачът следва недвусмислено да уведоми потребителя за това, преди последния да е извършил плащането на поръчаните от него продукти.
 9. Във връзка с посоченото в настоящия раздел, продавачът се ангажира да разработи и постави и на интернет страницата си цитирания формуляр за отказ, както и Процедура/указания за отказ от поръчка – приложение № 3.

VII. ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ
1. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.
2. В случай, че за влизане в сила на гаранцията за съответния продукт се изисква регистрация, то потребителят се задължава да извърши предписаните от производителя и/или продавача действия.
3. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
3.1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
3.2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3.3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
3.4. В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията, то ангажимента по отстраняване на гаранцията се поема от „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД.
4. За всички артикули закупени от „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД, за които няма изрично посочени гаранционни срокове, се определят следните гаранционни периоди, посочени по групи артикули: Обувки – 1 месец; Работно облекло – 1 месец; Ръкавици –  1 месец; Маски – 1 месец.

VIII. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ
1. Рекламация на стока може да се направи в случаите, когато:
– стоката има фабричен дефект.
– стоката не отговаря на обявените характеристики.
– изпратен е грешен артикул.
2. В случай на рекламация потребителят следва да се свърже с продавача на
office@ivel-co.eu или на телефон 0894 312 319, 0897 299 525 и да заяви, че желае връщане на стоката.
3. Потребителят трябва да попълни Формуляра за  рекламация – приложение № 4 към настоящите Общи условия.
4. Връщането на стоката трябва да се извърши до офис на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД (служител на продавача ще предостави информация за точният адрес) и то е за сметка на клиента.
5. След получаването и констатирането на дефекта или несъответствието, в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване на върнатата стока, на потребителя ще бъде предоставено съответното обезщетение, според заявеното от него желание. В тези случаи транспорта е за сметка на продавача.
6. В случай, че е направен избор за подмяна на стоката със същата, марка, модел и характеристики, цената й остава същата.
7. При избор за възстановяване на паричната сума, след връщане на рекламираната от потребителя стока, възстановяването се извършва по един от следните способи: По банкова сметка или чрез Наложен платеж;
8. Върнати пратки с наложен платеж, без съгласието на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД, не се приемат.
9. Върнати пратки и наложени платежи, изпратени с куриерска фирма, различна от „Еконт Експрес“ ООД, влизат в нарушение на тези Общи условия и няма да бъдат приемани.
10. Не се приемат за връщане продукти, по които има физически промени, изменения в целостта им, следи от употреба, наранявания, драскотини, удари и т.н.
11. Във връзка с посоченото в настоящия раздел, продавачът се ангажира да разработи и постави на интернет страниците си цитираните приложения, както и процедурните стъпки за връщане на стоката.

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
1. Страните ще разрешават възникналите между тях спорове чрез постигане на взаимно съгласие.
2. Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешавани до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. (орган за АРС)
3. Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181 п. от Закона за защита на потребителите.
4. Предлаганите от продавача стоки попадат в сектор от компетентността на „Център за алтернативно решаване на спорове “НАИС ПРО” към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“, с електронен адрес: https://nais.bg/. Центърът е структура за алтернативно решаване на потребителски спорове одобрена от Министърът на икономиката и включена в списъка по чл. 181 п от Закона за защита на потребителите.
5. Продавачът се задължава да постави и поддържа на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.

Приложение 1_Policy GDPR – Сваляне на документ
Приложение 2 – Формуляр Отказ от договора – Сваляне на документ
Приложение 3 – Процедура за отказ – Сваляне на документ
Приложение 4 – Формуляр Рекламация – Сваляне на документ
Приложение 5 – Процедура рекламация на стока – Сваляне на документ

 

Споделете
Безплатна доставка

при поръчка в сайта над 200 лв.

Право на връщане и замяна

14 (четиринадесет) работни дни

Гаранция на обувки

1 (един) месец

Сигурно плащане

Банков превод и наложен платеж