Процедура за отказ

Уважаеми потребители,

Настоящата процедура е разработена в съответствие с Раздел VIII от Общите условия за продажба на стоки чрез онлайн магазина на „ИВЕЛ  ПРО“ ЕООД, като основната й цел е да Ви улесни, в случай че решите да упражните правото си на отказ от договора  и да върнете закупена от Вас стока.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

 или

б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес, телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.

Потребителят може да подаде формуляра за отказ на хартиен носител, изпратено по поща или куриерска фирма до адреса на продавача в гр.Шумен, а именно: гр. Шумен 9700, бул. “Мадара” No 9.

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 2 към Общите условия на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД за ползване на интернет магазина www.ivel-co.eu, но това не е задължително).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

„ИВЕЛ ПРО“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките  към физическия ни магазин от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД.

Свалете формуляра

От екипа на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД

Споделете
Безплатна доставка

при поръчка в сайта над 200 лв.

Право на връщане и замяна

14 (четиринадесет) работни дни

Гаранция на обувки

1 (един) месец

Сигурно плащане

Банков превод и наложен платеж